Video bóng đá Giao Hữu Quốc Tế

Tổng hợp video highlight, bàn thắng và đầy đủ tình huống của các trận bóng đá giải Giao Hữu Quốc Tế

Video trận đấu Croatia - Tunisia
01:45 12/06/2019

Giao Hữu Quốc Tế

Video trận đấu Brazil - Honduras
02:00 10/06/2019

Giao Hữu Quốc Tế

Video trận đấu Mỹ - Venezuela
01:00 10/06/2019

Giao Hữu Quốc Tế

Video trận đấu Peru - Colombia
04:00 10/06/2019

Giao Hữu Quốc Tế

Video trận đấu Mexico - Ecuador
06:05 10/06/2019

Giao Hữu Quốc Tế

Video trận đấu Nhật - El Salvador
05:00 09/06/2019

Giao Hữu Quốc Tế