Lịch thi đấu World Cup 2022

Cập nhật sớm nhất lịch thi đấu bóng đá World Cup 2022 thuộc Bóng đá Quốc Tế

Thứ Ba, 19/11/2019
Thứ Năm, 04/06/2020
22:00
UAE ? Thái Lan ?
22:00
Việt Nam ? Indonesia ?
Thứ Ba, 09/06/2020
22:00
Thái Lan ? Malaysia ?
22:00
UAE ? Việt Nam ?
Thứ Ba, 19/11/2019
Thứ Năm, 04/06/2020
19:00
Guam ? Syria ?
22:00
Trung Quốc ? Philippines ?
Thứ Ba, 09/06/2020
22:00
Trung Quốc ? Syria ?
22:00
Philippines ? Maldives ?
Thứ Ba, 19/11/2019
Thứ Năm, 04/06/2020
22:00
Australia ? Chinese Taipei ?
22:00
Nepal ? Jordan ?
Thứ Ba, 09/06/2020
22:00
Australia ? Jordan ?
22:00
Chinese Taipei ? Kuwait ?
Thứ Ba, 19/11/2019
Thứ Năm, 04/06/2020
22:00
Iran ? Bahrain ?
22:00
Iraq ? Campuchia ?
Thứ Ba, 09/06/2020
22:00
Bahrain ? Hong Kong ?
22:00
Iran ? Iraq ?
Thứ Ba, 19/11/2019
Thứ Năm, 04/06/2020
22:00
Saudi Arabia ? Palestine ?
22:00
Uzbekistan ? Singapore ?
Thứ Ba, 09/06/2020
22:00
Palestine ? Yemen ?
22:00
Saudi Arabia ? Uzbekistan ?
Thứ Ba, 19/11/2019
Thứ Năm, 04/06/2020
22:00
Bangladesh ? Ấn Độ ?
22:00
Oman ? Qatar ?
Thứ Ba, 09/06/2020
22:00
Bangladesh ? Oman ?
22:00
Ấn Độ ? Afghanistan ?
Thứ Ba, 19/11/2019
Thứ Năm, 04/06/2020
22:00
Nhật ? Tajikistan ?
22:00
Kyrgyzstan ? Mongolia ?
Thứ Ba, 09/06/2020
22:00
Nhật ? Kyrgyzstan ?
22:00
Tajikistan ? Myanmar ?
Thứ Tư, 20/11/2019
Thứ Năm, 04/06/2020
22:00
Lebanon ? Sri Lanka ?
22:00
Hàn Quốc ? North Korea ?
Thứ Ba, 09/06/2020
22:00
North Korea ? Turkmenistan ?
22:00
Hàn Quốc ? Lebanon ?