Lịch thi đấu World Cup 2022

Cập nhật sớm nhất lịch thi đấu bóng đá World Cup 2022 thuộc Bóng đá Quốc Tế

Thứ Ba, 19/11/2019
Kết thúc
Malaysia 2 Indonesia 0
Kết thúc
Việt Nam 0 Thái Lan 0
Thứ Năm, 26/03/2020
23:00
Thái Lan ? Indonesia ?
23:00
UAE ? Malaysia ?
Thứ Hai, 30/03/2020
22:00
Indonesia ? UAE ?
22:00
Malaysia ? Việt Nam ?
Thứ Ba, 19/11/2019
Kết thúc
Maldives 3 Guam 1
Kết thúc
Syria 1 Philippines 0
Thứ Năm, 26/03/2020
23:00
Trung Quốc ? Maldives ?
23:00
Philippines ? Guam ?
Thứ Ba, 31/03/2020
22:00
Guam ? Trung Quốc ?
22:00
Maldives ? Syria ?
Thứ Ba, 19/11/2019
Kết thúc
Jordan 5 Chinese Taipei 0
Kết thúc
Nepal 0 Kuwait 1
Thứ Năm, 26/03/2020
23:00
Australia ? Kuwait ?
23:00
Nepal ? Chinese Taipei ?
Thứ Ba, 31/03/2020
22:00
Kuwait ? Jordan ?
22:00
Nepal ? Australia ?
Thứ Ba, 19/11/2019
Kết thúc
Hong Kong 2 Campuchia 0
Kết thúc
Iraq 0 Bahrain 0
Thứ Năm, 26/03/2020
23:00
Bahrain ? Campuchia ?
23:00
Iran ? Hong Kong ?
Thứ Ba, 31/03/2020
22:00
Campuchia ? Iran ?
22:00
Hong Kong ? Iraq ?
Thứ Ba, 19/11/2019
Kết thúc
Uzbekistan 2 Palestine 0
Kết thúc
Yemen 1 Singapore 2
Thứ Năm, 26/03/2020
23:00
Palestine ? Singapore ?
23:00
Saudi Arabia ? Yemen ?
Thứ Ba, 31/03/2020
22:00
Singapore ? Saudi Arabia ?
22:00
Yemen ? Uzbekistan ?
Thứ Ba, 19/11/2019
Kết thúc
Afghanistan 0 Qatar 1
Kết thúc
Oman 1 Ấn Độ 0
Thứ Năm, 26/03/2020
23:00
Bangladesh ? Afghanistan ?
23:00
Ấn Độ ? Qatar ?
Thứ Ba, 31/03/2020
22:00
Afghanistan ? Oman ?
22:00
Qatar ? Bangladesh ?
Thứ Ba, 19/11/2019
Kết thúc
Kyrgyzstan 1 Tajikistan 1
Kết thúc
Myanmar 1 Mongolia 0
Thứ Năm, 26/03/2020
23:00
Nhật ? Myanmar ?
23:00
Tajikistan ? Mongolia ?
Thứ Ba, 31/03/2020
22:00
Mongolia ? Nhật ?
22:00
Myanmar ? Kyrgyzstan ?
Thứ Tư, 20/11/2019
Kết thúc
Lebanon 0 North Korea 0
Thứ Năm, 26/03/2020
23:00
North Korea ? Sri Lanka ?
23:00
Hàn Quốc ? Turkmenistan ?
Thứ Ba, 31/03/2020
22:00
Sri Lanka ? Hàn Quốc ?
22:00
Turkmenistan ? Lebanon ?