Lịch thi đấu World Cup 2022

Cập nhật sớm nhất lịch thi đấu bóng đá World Cup 2022 mùa thuộc Bóng đá Quốc Tế

Thứ Ba, 10/09/2019
Kết thúc
Indonesia 0 Thái Lan 3
Kết thúc
Malaysia 1 UAE 2
Thứ Năm, 10/10/2019
20:00
Việt Nam ? Malaysia ?
23:00
UAE ? Indonesia ?
Thứ Ba, 15/10/2019
19:00
Thái Lan ? UAE ?
19:30
Indonesia ? Việt Nam ?
Thứ Ba, 10/09/2019
Kết thúc
Guam 1 Philippines 4
Kết thúc
Maldives 0 Trung Quốc 5
Thứ Năm, 10/10/2019
19:00
Trung Quốc ? Guam ?
19:00
Syria ? Maldives ?
Thứ Ba, 15/10/2019
18:30
Philippines ? Trung Quốc ?
19:00
Guam ? Syria ?
Thứ Ba, 10/09/2019
Kết thúc
Chinese Taipei 0 Nepal 2
Kết thúc
Kuwait 0 Australia 3
Thứ Năm, 10/10/2019
15:30
Australia ? Nepal ?
23:00
Jordan ? Kuwait ?
Thứ Ba, 15/10/2019
18:10
Chinese Taipei ? Australia ?
23:00
Jordan ? Nepal ?
Thứ Ba, 10/09/2019
Kết thúc
Campuchia 0 Bahrain 1
Kết thúc
Hong Kong 0 Iran 2
Thứ Năm, 10/10/2019
19:00
Iraq ? Hong Kong ?
20:30
Iran ? Campuchia ?
Thứ Ba, 15/10/2019
18:30
Campuchia ? Iraq ?
23:30
Bahrain ? Iran ?
Thứ Ba, 10/09/2019
Kết thúc
Singapore 2 Palestine 1
Kết thúc
Yemen 2 Saudi Arabia 2
Thứ Năm, 10/10/2019
21:30
Uzbekistan ? Yemen ?
22:25
Saudi Arabia ? Singapore ?
Thứ Ba, 15/10/2019
18:45
Singapore ? Uzbekistan ?
21:00
Palestine ? Saudi Arabia ?
Thứ Ba, 10/09/2019
Kết thúc
Afghanistan 1 Bangladesh 0
Kết thúc
Qatar 0 Ấn Độ 0
Thứ Năm, 10/10/2019
20:00
Bangladesh ? Qatar ?
21:30
Oman ? Afghanistan ?
Thứ Ba, 15/10/2019
20:30
Ấn Độ ? Bangladesh ?
23:30
Qatar ? Oman ?
Thứ Ba, 10/09/2019
Kết thúc
Mongolia 0 Tajikistan 1
Kết thúc
Myanmar 0 Nhật 2
Thứ Năm, 10/10/2019
17:35
Nhật ? Mongolia ?
21:30
Kyrgyzstan ? Myanmar ?
Thứ Ba, 15/10/2019
15:00
Mongolia ? Kyrgyzstan ?
19:00
Tajikistan ? Nhật ?
Thứ Năm, 05/09/2019
Kết thúc
North Korea 2 Lebanon 0