Lịch thi đấu League C - Châu Âu

League C - Châu Âu | group 1

Thứ Tư, 21/11/2018
Kết thúc
Scotland 3 Israel 2

League C - Châu Âu | group 2

Thứ Hai, 19/11/2018
Kết thúc
Greece 0 Estonia 1
Kết thúc
Hungary 2 Finland 0

League C - Châu Âu | group 3

Thứ Ba, 20/11/2018
Kết thúc
Bulgaria 1 Slovenia 1
Kết thúc
Cyprus 0 Norway 2

League C - Châu Âu | group 4

Thứ Tư, 21/11/2018
Kết thúc
Montenegro 0 Romania 1
Kết thúc
Serbia 4 Lithuania 1