Lịch thi đấu League B - Châu Âu

League B - Châu Âu | group 1

Thứ Ba, 20/11/2018
Kết thúc
Czech Republic 1 Slovakia 0

League B - Châu Âu | group 2

Thứ Tư, 21/11/2018
Kết thúc
Sweden 2 Russia 0

League B - Châu Âu | group 3

Thứ Hai, 19/11/2018
Kết thúc
N.Ireland 1 Austria 2

League B - Châu Âu | group 4

Thứ Ba, 20/11/2018
Kết thúc
Denmark 0 Ireland 0