Lịch thi đấu League A - Châu Âu

League A - Châu Âu | group 1

Thứ Ba, 20/11/2018
Kết thúc
Germany 2 Netherlands 2

League A - Châu Âu | group 2

Thứ Hai, 19/11/2018
Kết thúc
Switzerland 5 Belgium 2

League A - Châu Âu | group 3

Thứ Tư, 21/11/2018
Kết thúc
Portugal 1 Poland 1

League A - Châu Âu | group 4

Chủ Nhật, 18/11/2018
Kết thúc
England 2 Croatia 1