Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại - Cúp C2 - Châu Âu

Thứ Ba, 09/07/2019
Thứ Tư, 10/07/2019
Thứ Năm, 11/07/2019
Thứ Sáu, 12/07/2019
Thứ Ba, 16/07/2019
Thứ Tư, 17/07/2019
Thứ Năm, 18/07/2019
Thứ Sáu, 19/07/2019
Thứ Ba, 23/07/2019
Thứ Tư, 24/07/2019
Thứ Năm, 25/07/2019
Thứ Sáu, 26/07/2019
Thứ Ba, 30/07/2019
Thứ Năm, 01/08/2019
Thứ Sáu, 02/08/2019
Thứ Ba, 06/08/2019
Thứ Tư, 07/08/2019
Thứ Năm, 08/08/2019
Thứ Sáu, 09/08/2019
Thứ Ba, 13/08/2019
Thứ Tư, 14/08/2019
Thứ Năm, 15/08/2019
Thứ Sáu, 16/08/2019
Thứ Năm, 22/08/2019
Thứ Sáu, 23/08/2019
Thứ Năm, 29/08/2019
Thứ Sáu, 30/08/2019