ltd c2 - Lịch thi đấu Cúp C2 - Châu Âu

Cập nhật sớm nhất lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu mùa 2019-2020 thuộc Bóng đá Châu Âu

Cúp C2 - Châu Âu | Vòng 16

Thứ Sáu, 13/03/2020

Cúp C2 - Châu Âu | Vòng 32

Thứ Bảy, 29/02/2020

Cúp C2 - Châu Âu | GROUP A

Thứ Sáu, 13/12/2019

Cúp C2 - Châu Âu | GROUP B

Thứ Sáu, 13/12/2019

Cúp C2 - Châu Âu | GROUP C

Thứ Sáu, 13/12/2019

Cúp C2 - Châu Âu | GROUP D

Thứ Sáu, 13/12/2019

Cúp C2 - Châu Âu | GROUP E

Thứ Sáu, 13/12/2019

Cúp C2 - Châu Âu | GROUP F

Thứ Sáu, 13/12/2019

Cúp C2 - Châu Âu | GROUP G

Thứ Sáu, 13/12/2019

Cúp C2 - Châu Âu | GROUP H

Thứ Sáu, 13/12/2019

Cúp C2 - Châu Âu | GROUP I

Thứ Sáu, 13/12/2019

Cúp C2 - Châu Âu | GROUP J

Thứ Sáu, 13/12/2019

Cúp C2 - Châu Âu | GROUP K

Thứ Sáu, 13/12/2019

Cúp C2 - Châu Âu | GROUP L

Thứ Sáu, 13/12/2019

Cúp C2 - Châu Âu | Vòng loại

Thứ Sáu, 30/08/2019