Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại - Cúp C1 - Châu Âu

Thứ Ba, 09/07/2019
Thứ Tư, 10/07/2019
Thứ Năm, 11/07/2019
Thứ Ba, 16/07/2019
Thứ Tư, 17/07/2019
Thứ Năm, 18/07/2019
Thứ Tư, 24/07/2019
Thứ Năm, 25/07/2019
Thứ Tư, 31/07/2019
Thứ Năm, 01/08/2019
Thứ Tư, 07/08/2019
Thứ Năm, 08/08/2019
Thứ Ba, 13/08/2019
Thứ Tư, 14/08/2019
Thứ Tư, 21/08/2019
Thứ Năm, 22/08/2019
Thứ Tư, 28/08/2019
Thứ Năm, 29/08/2019